Ikony Jezusa Chrystusa

previous arrow
CHRYSTUS PANTOKRATOR 6
Ikona Chrystusa Pantokratora  zamówienie
CHRYSTUS PANTOKRATOR 6

Ikona wyróżniona na II Międzynarodowym Konkursie Ikonograficznym "Nowa Epifania P{iękna" w Supraślu w 2019 r.

Tempera jajeczna na desce 25 x 30 cm

JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY - IKONA
ikona Chrystusa Miłosiernego
JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY - IKONA 1

Opracowany przeze mnie wizerunek Jezusa Chrystusa Milosiernego w formie ikony

Tempera jajeczna na desce z kowczegiem, złocenie, 25 x 30 cm

JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY - IKONA
Chrystus Milosierny ikona
JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY - IKONA 2

Opracowany przeze mnie wizerunek Jezusa Chrystusa Milosiernego w formie ikony

Tempera jajeczna na desce z kowczegiem, złocenie, 25 x 30 cm

JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY WG OBRAZU ADOLFA HYŁY
Chrystus Miłosierny ikona
JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY WG OBRAZU ADOLFA HYŁY

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 32x48 cm

CHRYSTUS PANTOKRATOR 5
Ikona na prezent
CHRYSTUS PANTOKRATOR 5

Tempera jajeczna na desce 25 x 30 cm

MANDYLION 5
Ikona Mandylion Ewa Grześkiewicz
MANDYLION 5

Mandylion według ikony z XII wieku znajdującej się obecnie w Galerii Trietiakowskiej w Moskwie.

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 20 x 21 cm

CHRYSTUS PANTOKRATOR 4
Ikona Chrystus Pantokrator
CHRYSTUS PANTOKRATOR 4

Tempera jajeczna na desce 25 x 30 cm

MANDYLION 1
Mandylion na chuście
MANDYLION 1

Jest to wizerunek Oblicza Zbawiciela, który w cudowny sposób został odbity na tkaninie. W języku greckim wyraz „mandylion” oznacza chustę lub całun. Powstanie tego typu ikonograficznego łączy się z opowieścią o królu Abgarze, królu Edessy (dzisiejsza Turcja). Kiedy ów władca zapadł na nieuleczalną chorobę - wysłał posłańca do Jezusa z prośbą, by ten go uzdrowił. Zbawiciel przyłożył do twarzy chustę, na której w cudowny sposób odbiło się Jego Oblicze. Przekazał ją słudze króla, by ten zawiózł do swego władcy. Monarcha ujrzawszy to odbicie wyzdrowiał. Przyjął chrzest, a wraz z nim – całe jego królestwo.

Tempera jajeczna na desce pokryta spękaliną, złocenie 35cm x35 cm.

MANDYLION 2
Ikona na prezent
MANDYLION 2

Jest to wizerunek Oblicza Zbawiciela, który w cudowny sposób został odbity na tkaninie. W języku greckim wyraz „mandylion” oznacza chustę lub całun. Powstanie tego typu ikonograficznego łączy się z opowieścią o królu Abgarze, królu Edessy (dzisiejsza Turcja). Kiedy ów władca zapadł na nieuleczalną chorobę - wysłał posłańca do Jezusa z prośbą, by ten go uzdrowił. Zbawiciel przyłożył do twarzy chustę, na której w cudowny sposób odbiło się Jego Oblicze. Przekazał ją słudze króla, by ten zawiózł do swego władcy. Monarcha ujrzawszy to odbicie wyzdrowiał. Przyjął chrzest, a wraz z nim – całe jego królestwo.

Tempera jajeczna na desce, złocenie , 10 x 10 cm

MANDYLION 2
Mandylion na chuście
MANDYLION 3

Mandylion to wizerunek Oblicza Zbawiciela, który w cudowny sposób został odbity na chuście. W języku greckim wyraz „mandylion” oznacza właśnie chustę lub całun. Powstanie tego typu ikonograficznego łączy się z opowieścią o królu Abgarze, królu Edessy (dzisiejsza Turcja). Kiedy ów władca zapadł na nieuleczalną chorobę - wysłał posłańca do Jezusa z prośbą, by ten go uzdrowił. Zbawiciel przyłożył do twarzy chustę, na której w cudowny sposób odbiło się Jego Oblicze. Przekazał ją słudze króla, by ten zawiózł do swego władcy. Monarcha ujrzawszy to odbicie wyzdrowiał. Przyjął chrzest, a wraz z nim – całe jego królestwo.
Mandylion to jeden z podstawowych typów ikonograficznych.

Tempera jajeczna na desce, złocenie , 50x65 cm

CHRYSTUS PANTOKRATOR 2
ikona na zamówienie
CHRYSTUS PANTOKRATOR 2

Ikona Chrystusa Pantokratora napisana na warsztatach z greckim ikonografem Theodorosem Papadopoulosem.

Tempera jajeczna na desce. 27 x 32 cm

CHRYSTUS PANTOKRATOR 1
ikona na komunię
CHRYSTUS PANTOKRATOR 1

Pantokrator oznacza Wszechwładcę. Jest to jeden z głównych typów ikonograficznych wywodzący się z Bizancjum. Chrystus prawą ręką błogosławi stojącemu przed ikoną, w lewej zaś trzyma księgę - Ewangelię. Szata wewnętrzna Chrystusa jest czerwona. Kolor ten symbolizuje męczeństwo, człowieczeństwo oraz królewską godność. Zewnętrzne odzienie ma kolor niebieski, a więc przynosi na myśl wszystko to, co niebiańskie, Duchowe. Zatem kolor szat Jezusa symbolizuje zjednoczoną w Nim Boską i ludzka naturę. W nimb krzyżowy wpisane są litery oznaczające: "Jam Jest Który Jest" (Wj 3,14) nawiązujące do imienia . Napis ten podkreśla jedność Syna i Ojca oraz boską naturę Chrystusa. Białe znaki w górnych narożnikach to greckie litery oznaczające słowa „Jezus Chrystus”. Jest to jeden z głównych typów ikonograficznych wywodzący się z Bizancjum.

Tempera jajeczna na descez kowczegiem 25x30 cm, złocenia

CHRYSTUS PANTOKRATOR 8
fresk na mokrym tynku
CHRYSTUS PANTOKRATOR 8

Fresk na mokrym tynku, 26 x 36 cm

CHRYSTUS Z PRZYJACIELEM 2
ikona przyjaźni
CHRYSTUS Z PRZYJACIELEM 2

CHRYSTUS Z PRZYJACIELEM Tzw. Ikona Przyjaźni. Wzorowana na starożytnej koptyjskiej ikonie z VI wieku, jednej z najstarszych zachowanych ikon na świecie. Przypuszcza się, że osobą znajdującą się po prawej stronie Jezusa jest św. Menas – człowiek, który był żołnierzem, a później został opatem klasztoru. Widać, że postaci przedstawione na ikonie łączy bliska relacja. Prawą ręką Menas wskazuje na Chrystusa, który jest jego oparciem i błogosławi kontemplujących ikonę. Treść ikony może być odwołaniem do słów Jezusa z Ewangelii wg św. Jana: "Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi". Chrystus jest przyjacielem modlącego się przed ikoną. Jest jego oparciem.

Tempera jajeczna na desce, zloocenie, 25 x 30 cm

CHRYSTUS PANTOKRATOR 6
JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY - IKONA
JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY - IKONA
JEZUS CHRYSTUS MIŁOSIERNY WG OBRAZU ADOLFA HYŁY
CHRYSTUS PANTOKRATOR 5
MANDYLION 5
CHRYSTUS PANTOKRATOR 4
MANDYLION 1
MANDYLION 2
MANDYLION 2
CHRYSTUS PANTOKRATOR 2
CHRYSTUS PANTOKRATOR 1
CHRYSTUS PANTOKRATOR 8
CHRYSTUS Z PRZYJACIELEM 2
previous arrow
next arrow
next arrow