SYLWESTER Z IKONĄ W ŚWIĘTEJ LIPCE    (dodano 23.10.2019)
Sylwester z ikoną
w Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan
w Świętej Lipce
w dniach
26 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020

Ikony u stóp Matki Bożej Świętolipskiej – Patronki Jedności Chrześcijan

Zapraszamy na Sylwestra z ikoną przy Sanktuarium w Świętej Lipce.
Spotykamy się już w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – 26.12 o godz. 16.00. Warsztaty potrwają do Nowego Roku. Pracować będziemy nad ikoną Anioła, pod kierunkiem Ewy Grześkiewicz. Osoby zaawansowane, które uczyły się pod moim okiem, po uzgodnieniu, mogą pisać inną ikonę.
Nowy Rok przywitamy Mszą Świętą.
Oprócz zajęć warsztatowych planujemy także konferencje kustosza Sanktuarium i miłośnika ikon, o. Aleksandra Jacyniaka SJ.
Prowadzenie:
Ewa Grześkiewicz - Grupa Agathos
Zakres warsztatów
Zajęcia skierowane są do osób na różnych poziomach zaawansowania. Ikony pisane będą tradycyjną techniką tempery jajecznej, na lipowych, szpongowanych deskach.
Koszt uczestnictwa w warsztatach:
Wariant A - 600 zł/os.
Cena zawiera wszystkie potrzebne materiały, w tym deskę i pędzle. Nie zawiera kosztów pobytowych.
Wariant B – 480 zł/os.
Cena bez deski, pędzli i kosztów pobytowych. Zawiera możliwość korzystania z materiałów warsztatowych dostępnych w pracowni. Jest to wersja wyłącznie dla osób zaawansowanych, które uczyły się pod okiem moim i chcą pracować nad własną ikoną.

- Koszty pobytowe :
Osobom przyjezdnym proponujemy noclegi i wyżywienie w Domu Pielgrzyma w Świętej Lipce. Koszt noclegu z wyżywieniem: 70 zł/os.
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres Ewy Grześkiewicz: ewika@poczta.fm określając, który wariant jest wybierany.
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie w tym terminie do 22 listopada 200 zł zaliczki na konto:
Ikony Ewa Grześkiewicz
02195000012006002897840001
z dopiskiem „zaliczka na sylwestrowe warsztaty ikony w Św. Lipce”.
W razie rezygnacji po 1 grudnia zaliczka nie będzie zwracana (stanowi pokrycie części kosztów organizacyjnych).
Proszę chętnych, szczególnie osoby, które nie były jeszcze u mnie na warsztatach, o informacje o posiadanych umiejętnościach rękodzielniczych, zainteresowaniach lub przygotowaniu plastycznym i motywach wyboru warsztatów ikonowych. Informacji udziela Ewa Grześkiewicz pod numerem telefonu: 609 612 190 oraz pod adresem e-mail: ewika@poczta.fm
Święta Lipka - to sławne sanktuarium maryjne. Leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla. Początki sanktuarium maryjnego sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie przez kilka wieków. Najwięcej informacji mamy w dokumentach spisanych i wydanych w XVII wieku. Autor jednego z pism mówi o początkach Świętej Lipki: "Jest w Prusach słynne miejsce, które wzięło nazwę od lipy. Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu rozłożysta lipa, a na niej prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach - pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło rąk Boskich". Święta Lipka weszła do historii od początku jako sławne miejsce pielgrzymkowe. Już w średniowieczu ustalił się zwyczaj organizowania pielgrzymek do Świętej Lipki, do której dla uzyskania odpustu i w nadziei uzdrowienia przybywali pielgrzymi nie tylko z Prus i Warmii, ale również z Mazowsza. (za www.swlipka.org.pl).

Ewa Grześkiewicz
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online