LABORATORIUM TRADYCJI 2016 - WARSZTATY PISANIA IKON    (dodano 25.04.2016)
Schola Węgajty i Grupa Agathos zapraszają na
Laboratorium Tradycji 2016 - warsztaty dziedzictwa kulturowego
Miejsce: Nowe Kawkowo i Węgajty na Warmii, 25 km od Olsztyna.
Pracownia ikony - w dniach od 6 do 15 sierpnia 2016
Prowadzenie: Grupa Agathos w składzie ( Katarzyna Barszcz, Bartosz Bremer, Malgorzata Dzygadlo – Niklaus, Ewa Grzeskiewicz). Gościnnie malarskie komentarze i praktyczne wskazówki przygotuje Greta Leśko, ikonografka z Dukli.
Zajęcia skierowane są do osób na różnych poziomach zaawansowania. Piszący swą pierwszą lub drugą ikonę pochylą się nad wizerunkiem Oblicza Chrystusa, przy kolejnej, nad Obliczem Anioła Pańskiego. Dla osób bardziej zaawansowanych, które były już na prowadzonych przez nas warsztatach, tematem wiodącym będą wizerunki Świętych Pańskich: Mikołaja i Jana Chrzciciela oraz studium detalu. Uczestnicy wykonają szkic, przeniosą go na zagruntowaną, szpongowaną deskę. Na niej napiszą (namalują) ikonę tradycyjną techniką tempery jajecznej. W czasie zajęć będziemy rozmawiać o tym, czym jest kanon i jakie znaczenie symboliczne mają na ikonie gesty, kolory i odwrócona perspektywa. Na zakończenie odbędzie się obrzęd poświęcenia ikon.Tak jak w poprzednich latach, proponujemy zajęcia warsztatowe, które równolegle będą odbywały się w Pracowni Ikony i Pracowni Śpiewu Liturgicznego. Chcemy aby działały one blisko siebie, a efekty ich pracy przenikały się, by tak jak niegdyś, malarstwo i śpiew stanowiły całość doświadczenia sacrum.
Pracownia śpiewu liturgicznego - w dniach od 10 do 15 sierpnia 2016
Prowadzenie:
chorał bizantyjski (Marcin Abijski) i chorał gregoriański (J. Wolfgang Niklaus).
W tym roku, kontynuując pracę z poprzednich lat, w ramach warsztatu przygotujemy chorał gregoriański do mszy na święto Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) oraz śpiewy bizantyjskie (maryjne) do obrzędu poświęcenia ikon według wschodniego formularza. Melodie zaczerpnięte będą z tradycji grecko – bizantyjskiej, gregoriańskiej, opracujemy również przykłady śpiewów starocerkiewno-słowiańskich z Irmologionu Supraskiego.

Na zakończenie odbędą się prezentacje: wystawa i koncert z udziałem uczestników warsztatów. Prezentacje przybiorą formę święta miejsca ( w sali Teatru Węgajty i w kościele parafialnym w Jonkowie ) na święto Wniebowzięcia NMP znane jako święto Zaśnięcia Marii w tradycji prawosławnej, popularnie zwane u nas MB Zielnej. W tym roku włączymy się w obchody 650 lecia wsi Węgajty, która należy do parafii Jonkowo. Tam też, w kościele parafialnym w Jonkowie, w czasie mszy jubileuszowej w poniedziałek 15 sierpnia zaśpiewają uczestnicy warsztatu wraz ze Schola Wegajty a na zakończenie odbędzie się obrzęd poświęcenia ikon. Warsztatom towarzyszyć będą wykłady przygotowane przez Grupę Agathos, Warmińska pracownię ikony i zaproszonych gości.
Szczegóły programowe będziemy sukcesywnie dosyłać gdy wyłonią się już grupy warsztatowe. Prosimy o zgłoszenia mailowe do 15 maja - grupa ikonografów nie powinna przekroczyć 15 osób, w tym część powinni stanowić goście przyjezdni, którzy zamieszkają w gospodarstwie Cegielnia Art (dawniej Wichrowe wzgórze ). Prosimy chętnych, szczególnie osoby, które nie były jeszcze u nas na Letniej pracowni ikony o informacje o posiadanych umiejętnościach rękodzielniczych, zainteresowaniach lub przygotowaniu plastycznym i motywach wyboru warsztatów ikony.
Zgłoszenia trzeba będzie potwierdzić wpłaceniem zaliczki w wysokości 200 zł ( ikona, z pobytem + 300= 500) do 31 maja 2016, przez wyłonioną grupę warsztatową na konto:
Stowarzyszenie Wegajty: nr 34 1020 3541 0000 5902 0088 9394 z dopiskiem zaliczka na warsztaty Laboratorium tradycji.
Koszt warsztatu ikonograficznego (9 dni): 600 zł/os, w tym oplata warsztatowa (z sala) 500 + 100 materiały potrzebne do wykonania ikony (mała deska, kserokopie kolorowe, pigmenty). Koszty pobytowe (nocleg + 3 posiłki) w gospodarstwie agroturystycznym Cegielnia Art. (dawniej Wichrowe wzgórze ), na kolonii wsi Nowe Kawkowo: 900 zł/os (9 dni x 100 zł/dobę). Czyli 1500 zł pełny koszt,( 500 zł dochodzący uczestnicy z Warmińskiej pracowni ikony ( ze swoimi materiałami ).
Koszt uczestnictwa w warsztatach śpiewu (5 dni), w tym komplet materiałów nutowych i tekstowych (bez kosztów pobytowych) – 250 zł/os. Osobom przyjezdnym zaproponujemy noclegi i wyżywienie w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: scholaw1@wp.pl do 15 maja, określając, który wariant jest wybierany. Zgłoszenia trzeba potwierdzić wpłaceniem zaliczki w wysokości 150 zł do 31 maja 2016 – konto jw.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonu: 600 005 253 (Małgorzata Dżygadło-Niklaus - ikona) i 600 005 251 (Wolfgang Niklaus – śpiew).
 ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Węgajty- zespół Schola Węgajty.
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online