WARSZTATY PISANIA IKON W ŚWIĘTEJ LIPCE - MAJ I LIPIEC 2018    (dodano 01.02.2018)

W tym roku poprowadzimy Pracownię Ikony w Świętej Lipce dwukrotnie. Pierwsza tegoroczna wiosenna edycja odbędzie się w dniach 28 kwietnia – 6 maja, druga zaś w dniach 30 czerwca - 8 lipca. Jeśli ktoś z naszych stałych uczestników chciałby popracować nad swoją ikoną pod naszym okiem, a może przyjechać tylko na sam tzw. długi weekend majowy, to będzie taka możliwość. Proszę wtedy o kontakt w celu ustalenia szczegółów. Oprócz zajęć warsztatowych planujemy wycieczki, a także konferencje kustosza Sanktuarium i miłośnika ikon, o. Aleksandra Jacyniaka SJ, który przybliży nam także historię świętolipskiej świątyni. Lipcowym warsztatom towarzyszyć będzie wystawa ikon Grupy Agathos – Ikona – okno ku wieczności, a majowym - prezentacja prac członków Grupy, Ewy Grześkiewicz i Małgorzaty Dżygadło-Niklaus.

Prowadzenie – Grupa Agathos w składzie:
Maj - Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Ewa Grześkiewicz
Lipiec – Katarzyna Barszcz, Ewa Grześkiewicz

Zakres warsztatów
Zajęcia skierowane są do osób na różnych poziomach zaawansowania. Osoby piszące swoją pierwszą ikonę pochylą się nad wizerunkiem Oblicza Chrystusa. Osoby, które były już na prowadzonych przez nas warsztatach, jako drugą napiszą ikonę Anioła Pańskiego. Temat dla osób zaawansowanych ustalimy w późniejszym terminie.
Uczestnicy poznają geometrię wybranych ikon i na tej podstawie wykonają szkic. Następnie przeniosą go na zagruntowaną, szpongowaną, deskę lipową. Na niej napiszą (namalują) ikonę tradycyjną techniką tempery jajecznej. W czasie zajęć przewidziane są też prelekcje o ikonach. Na zakończenie warsztatów odbędzie się uroczysty obrzęd poświęcenia ikon.

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 750 zł/os. Cena zawiera wszystkie potrzebne materiały, w tym deskę i pędzle. Nie zawiera kosztów pobytowych.
Koszty pobytowe: Osobom przyjezdnym proponujemy noclegi i wyżywienie w Domu Pielgrzyma w Świętej Lipce. Koszt noclegu z wyżywieniem: 70 zł/os.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres Ewy Grześkiewicz: ewika@poczta.fm określając, który wariant jest wybierany (okres, z zakwaterowaniem, czy bez):
- w terminie do 12 marca 2017 na warsztat majowy
- w terminie do 15 maja 2017 na warsztat lipcowyWarunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie w tym terminie wpłaty zaliczkowej na konto współorganizatora warsztatu:
Stowarzyszenie Węgajty: nr 34 1020 3541 0000 5902 0088 9394
z dopiskiem: Warsztaty ikony (data) w Św. Lipce.
Kwota – 500 zł dla osób wybierających wariant z noclegiem,
Kwota - 300 zł dla osób wybierających wariant bez noclegu.
Proszę od razu nas poinformować jeśli ktoś będzie potrzebowal fakturę za opłatę warsztatową od Stowarzyszenia, bo księguje się taką wpłatę inaczej (informacja od naszej ksiegowej).

W razie rezygnacji po 31 marca i odpowiednio po 31 maja zaliczka nie jest zwracana (stanowi pokrycie kosztów organizacyjnych, w tym rezerwacji miejsc noclegowych i zakupu materiałów).
Prosimy chętnych, szczególnie osoby, które nie były jeszcze u nas na letniej pracowni ikony, o informacje o posiadanych umiejętnościach rękodzielniczych, zainteresowaniach lub przygotowaniu plastycznym i motywach wyboru warsztatów ikonowych. Informacji udziela Ewa Grześkiewicz pod numerem telefonu: 609 612 190.

Grupa Agathos powstała w 2003 r. Wywodzi się z Pracowni Św. Łukasza w Krakowie, która działa pod kierownictwem o. Zygfryda Kota SJ. Dalsze doskonalenie i wiedzę w dziedzinie ikonopisania członkowie Grupy zawdzięczają Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie oraz kontaktom z prawosławnymi ośrodkami i szkołami pisania ikon w Polsce, Grecji i Rumunii. Grupę stanowią katolicy zafascynowani pięknem i duchową głębią ikony, sięgający do korzeni tradycji bizantyjskiej, przekonani o jej wartości tak dla Kościoła wschodniego jak i zachodniego. Od 2009 r. współpracuje ze Scholą Węgajty.
Ikony wykonane przez członków Grupy Agathos znajdują się w domach prywatnych, a także w kościołach, m.in. w Kaplicy Adoracji Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, Kaplicy Oblicza Pańskiego w kościele w Nowym Kawkowie, w klasztorze Zwiastowania oo. Benedyktynów w Biskupowie.
Prace członków grupy można było oglądać między innymi:
- w Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce (2015, 2016);
- na Festiwalu Sztuki Sakralnej im. Andrieja Tarkowskiego w Pontigny, Francja (2014);
- w Fabryce Sztuk w Tczewie - „Światłość pędzlem pisana” (2014);
- na Nocy Muzeów w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy (2012 - 2014);
- w Galerii Synagoga w Barczewie -„Pędzlem rozpisane” (2012);
- na Międzynarodowej wystawie „Ikona Dziś” w Warszawie ( 2008).
Schola Węgajty powstała w 1994 r. i działa w ramach Stowarzyszenia Węgajty koło Olsztyna. Zespół tworzą śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną. Od 22 lat opracowuje i wykonuje najstarsze europejskie zabytki muzyczno-dramatyczne (rękopisy polskie, francuskie, włoskie, niemieckie). Ma w swoim dorobku i repertuarze 7 łacińskich średniowiecznych dramatów liturgicznych (stanowiących kanon tego gatunku), które były prezentowane w wielu krajach Europy. Poprzez połączenie twórczych sił i doświadczeń aktorów, śpiewaków, instrumentalistów, teatrologów, plastyków, liturgistów, zespół wypracował unikalny i rozpoznawalny idiom wykonawczy i stylistyczny, oparty na archaicznych i tradycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego. Więcej informacji na stronach: www.agathos.art.pl., www.wegajty.pl

Święta Lipka - to sławne Sanktuarium Maryjne. Leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny-wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla. Początki sanktuarium sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie przez kilka wieków. Najwięcej informacji mamy w dokumentach spisanych i wydanych w XVII wieku. Autor jednego z pism mówi o początkach Świętej Lipki: "Jest w Prusach słynne miejsce, które wzięło nazwę od lipy. Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu rozłożysta lipa, a na niej prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach - pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło rąk Boskich". Święta Lipka weszła do historii od początku jako sławne miejsce pielgrzymkowe. Już w średniowieczu ustalił się zwyczaj organizowania pielgrzymek do Świętej Lipki, do której dla uzyskania odpustu i w nadziei uzdrowienia przybywali pielgrzymi nie tylko z Prus i Warmii, ale również z Mazowsza (za www.swlipka.org.pl).

Ewa Grześkiewicz - Grupa Agathos
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online