ZAPROSZENIE NA WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE NASZYM WARSZTATOM    (24 czerwca 2011)
Przedstawiam krótką informację o warsztatach, które będę wraz z Grupą Agathos prowadzić w Ośrodku Teatru Węgajty, a także o odbywających się jednocześnie w tym samym miejscu warsztatach śpiewu bizantyjskiego.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na otwarte wykłady i spotkania towarzyszące - informacja poniżej.

LABORATORIUM TRADYCJI - TRADYCJA BIZANTYJSKA

27 czerwca - 3 lipca 2011, Ośrodek Teatru WęgajtyPracownia Ikony - Ikona Archanioła

Prowadzący

Grupa Agathos (od gr. agathos – dobry) powstała w 2003 r. Nazwa jest nawiązaniem do greckiej tradycji ikonopisania, do okresu, gdy chrześcijaństwo, jeszcze niepodzielone, wypracowało zasady sztuki sakralnej. Grupę stanowią katolicy zafascynowani pięknem i duchowa głębią ikony, przekonani o jej wartości tak dla Kościoła wschodniego jak i zachodniego. Kształcili się pod kierunkiem o. Zygfryda Kota SJ oraz Mateusza Środonia. Warsztaty prowadzą: Katarzyna Barszcz, Bartosz Bremer, Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Ewa GrześkiewiczWarsztat śpiewu liturgicznego

Formy i tradycje śpiewu cerkiewnego w XVII wieku na podstawie rękopisów z rosyjskich archiwów.Warsztat prowadzi dr Swietłana Butskaja – muzykolog, absolwentka Konserwatorium Moskiewskiego. Od wielu lat zajmuje się rekonstrukcją materiałów archiwalnych, z których korzysta wiele zespołów muzyki cerkiewnej, m.in. „Drewnierusskij Raspiew” Anatolija Grindienki, „Sirin” Andrieja Kotowa, a także Schola Teatru Węgajty.Wykłady i spotkania towarzyszące:Cykl wykładów Jarosława Giemzy

27 – 30 czerwca, godz. 20.00, gospodarstwo Marii Kwiatkowskiej, Pupki 46Świątynia – architektura, malarstwo monumentalne i tablicowe, ikonograficzny program wystroju od X w. do chwili obecnej. Tradycje obrazowania w eparchii przemyskiej, jednym z najstarszych biskupstw ruskich.Cechy ikonograficzne podstawowych tematów realizowanych w malarstwie cerkiewnym (w tym hierarchii niebiańskiej).Problem stałości wzorca w ikonie, środki formalne, symbol i znak. Inskrypcje na ikonach. Współczesna ikona a tradycja soborowa.Czemu służy zaawansowana technologia w badaniach ikon? Akceleratory jądrowe, pierwiastki śladowe w pigmentach, skamieliny w kredowych zaprawach, dendrochronologia.Jarosław Giemza – historyk sztuki, kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum – Zamku w Łańcucie, członek Komisji Konserwatorskiej Greckokatolickiej Eparchii Przemysko-Warszawskiej. Autor publikacji z zakresu sztuki sakralnej i starosłowiańskiej paleografii. Koordynator międzynarodowych projektów badawczych dotyczących historii, ikonografii, dendrochronologii oraz analizy fizyko-chemicznej ikon ukraińskich. Kurator wystaw sztuki cerkiewnej.

Piątek, 1 lipca, godz. 20.30, gospodarstwo Marii Kwiatkowskiej, Pupki 46

Prelekcja Antoniego Soduły -"Ślady sztuki wczesnochrześcijańskiej I-X w. n.e."- czasy wczesno biblijne - góra Ararat, jaskinia, w której urodził się Abraham, jaskinia Hioba, starożytne i wczesnochrześcijańskie ślady z Efezu np. grób św. Łukasza, droga, która szła Matka Boska i Św. Jan, kościół św. Szymona Słupnika z Syrii, trzy najstarsze ikony (VI -VII w. n.e. z Muzeum w Kijowie, zabrane z klasztoru św. Katarzyny na Synaju), freski z Faras i Kapadocji, mozaiki Konstantynopola, wspomnienie kościoła ormiańskiego w Isfahanie.Antoni Soduła – pedagog i podróżnik o szerokich zainteresowaniach sztuką, zwłaszcza sztuką bizantyjską i ikonami. Mieszka w warmińskiej wiosce Lutry pod Olsztynem. Tam w latach 80-tych prowadził swój Teatr Religijny, stamtąd dzisiaj wyprawia się w kolejne podróże, najchętniej na wschód. Autor artykułów w pismach kulturalnych i teatralnych oraz trzech książek: „Dom nad jeziorem”, „Szkice o sztuce i kulturze”, „Listy z Rygi”Wieczernia celebrowana przez Juliana Krawieckiego – proboszcza parafii greckokatolickiej w Bartoszycach

Piątek, 1 lipca, godz.18.00, Ośrodek Teatru WęgajtyWieczór bizantyjski

Sobota, 2 lipca, godz. 19.00, Ośrodek Teatru Węgajtyw programie:, otwarcie wystawy ikon, pieśni z ukraińskiej tradycji lirniczej, koncert śpiewów liturgicznych, wykład Jarosława Giemzy: Nowe otwarcie na ikonę – liturgiczna funkcja obrazu i dawne elementy rytu liturgicznego w Kościele Zachodnim.Liturgia w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Bartoszycach. Po liturgii spotkanie z ikonografami z Bartoszyc.

Niedziela, 3 lipca, godz. 11.15, Bartoszyce

Szczegóły na stronach: www.ceik.eu oraz www.wegajty.pl

Kontakt:

sekretariat@ceik.eu tel.: 89 5131731

biuro@schola.wegajty.pl tel.: 89 5129471, 600005251, 600005253

ORGANIZATOR:

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie


WSPÓŁORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Teatr Węgajty

Grupa Agathos (Warszawa)

Parafia Grekokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Bartoszycach

SPONSORZY:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online