WAKACYJNE WARSZTATY IKONOPISANIA - LABORATORIUM TRADYCJI    (dodano 8 czerwca 2014)
Schola Węgajty i Grupa Agathos zapraszają na
Laboratorium Tradycji 2014 - warsztaty dziedzictwa kulturowego
Tradycja bizantyjska (Nowe Kawkowo, Węgajty)

Pracownia ikony - w dniach od 7 do 15 sierpnia 2014
Prowadzenie: Grupa Agathos - w tym roku będzie to ikona Chrystus Pantokrator (do ramion) dla zaczynających swoja pierwsza ikonę oraz MB Orantka lub Archanioł (cało-postaciowe) dla już bardziej zaawansowanych w pracy ikonografow. Gościnnie teologiczne komentarze i praktyczne rozpisywanie szaty przygotuje dla nas Grzegorz Prokopiuk, ikonograf i teolog prawosławny z Supraśla.
Pracownia śpiewu liturgicznego - w dniach od 7 do 15 sierpnia 2013
Prowadzenie: Johann Wolfgang Niklaus i Marcin Abijski (szczegóły w osobnym liście wkrótce)
Na zakończenie warsztatów odbędą się prezentacje: wystawa i koncert z udziałem uczestników warsztatów. Prezentacje przybiorą formę święta miejsca ( w sali Teatru Węgajty- Akatyst-w sobotę, 9 sierpnia, a w kościele parafialnym w Nowym Kawkowie – uroczysta liturgia ze śpiewem gregoriańskim i obrzęd poświecenia ikon – 15 sierpnia) na święto Wniebowzięcia NMP znane jako święto Zaśnięcia Marii w tradycji prawosławnej, popularnie zwane u nas MB Zielnej. Warsztatom towarzyszyć będą wykłady przygotowane przez Grupę Agathos, Warmińska pracownię ikony i zaproszonych gości.
Szczegóły będziemy sukcesywnie dosyłać gdy wyłonią się już grupy warsztatowe. Prosimy o zgłoszenia mailowe do końca maja - grupa ikonografów nie powinna przekroczyć 15 osób, w tym część powinni stanowić goście przyjezdni, którzy zamieszkają na Wichrowym wzgórzu!
Prosimy chętnych, szczególnie osoby, które nie były jeszcze u nas na Letniej pracowni ikony o informacje o posiadanych umiejętnościach rękodzielniczych, zainteresowaniach lub przygotowaniu plastycznym i motywach wyboru warsztatów ikonowych.
Zgłoszenia trzeba będzie potwierdzić wpłaceniem zaliczki do 2 czerwca, o czym poinformujemy z końcem miesiąca wyłonioną grupę warsztatową.
Koszt warsztatu ikonograficznego (8 dni): 700 zł/os, w tym oplata warsztatowa 550*+ materiały 150 potrzebne do wykonania ikony. Koszty pobytowe (nocleg + 3 posiłki) w gospodarstwie agroturystycznym Wichrowe wzgórze (u Letycji Pietraszewskiej), na kolonii wsi Nowe Kawkowo: 800 zł/os (8 dni x 100 zł/dobę). Czyli 1500 zł pełny koszt, 900 zł dochodzący/dojeżdżający z obiadami lub 550 zł dochodzący uczestnicy z Warmińskiej pracowni ( ze swoimi materiałami + deska ).
*Istnieje szansa na obniżenie opłaty warsztatowej jeśli pozytywną odpowiedź uzyska ( w czerwcu) jeden z naszych wniosków o dotacje na działania Laboratorium tradycji.
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: scholaw1@wp.pl do końca miesiąca, określając, który wariant jest wybierany.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonu: 89 – 5129471 lub 600 00 5253.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Węgajty- zespół Schola Węgajty.


Małgorzata Dżygadło-Niklaus, 7 maja 2014.

Zapraszamy na

Laboratorium Tradycji 2014 - warsztaty dziedzictwa kulturowego

Tradycja bizantyjska
(Nowe Kawkowo i Węgajty na Warmii pod Olsztynem)

Pracownia śpiewu liturgicznego
Chorał bizantyjski i gregoriański w dniach od 7 do 15 sierpnia 2014
Prowadzenie: Marcin Abijski i Johann Wolfgang Niklaus


W cerkwi w Górowie Iławeckim ,sierpień 2012.

W tym roku w ramach warsztatu przygotujemy chorał gregoriański do mszy na święto Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) oraz śpiewy bizantyjskie (maryjne) do obrzędu poświęcenia ikon według wschodniego formularza, a także Akatyst ku czci Bogarodzicy, z polskim tekstem autorstwa ks. Józefa Romana Maja. Modlić się będziemy Akatystem w sobotę wieczorem, dnia 9. sierpnia w sali Ośrodka Teatru Węgajty. Obrzęd poświęcenia ikon powstałych na warsztatach celebrowany będzie - na zakończenie sesji - po nabożeństwie w piątek, dnia 15 sierpnia o godz. 11:00 w kościele parafialnym w Nowym Kawkowie.
Melodie zaczerpnięte będą bezpośrednio z tradycji grecko - bizantyjskiej ale adaptowane przez Marcina Abijskiego do języka polskiego (Akatyst). Dodawać będziemy również przykłady śpiewów starocerkiewno-słowiańskich z Irmologionu Supraskiego, nad którymi pracowaliśmy w latach poprzednich i utwór w języku greckim.
Warsztat będzie składał się z dwóch części: od 7 do 9 sierpnia będziemy zajmowali się śpiewem bizantyjskim (prowadzenie Marcin Abijski), a od 11 do 15 sierpnia chorałem gregoriańskim (prowadzenie J. Wolfgang Niklaus).
Marcin Abijski jest śpiewakiem i muzykologiem, absolwentem Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na wydziale Muzyki Bizantyjskiej oraz Uniwersytetu Ateńskiego na wydziale Teologii Społecznej. Muzykę bizantyjską studiował pod okiem Georgiosa Chatzichronoglou – Archonta Melodosa Wielkiego Kościoła (Patriarchatu Konstantynopola). Od paru lat zajmuje się badaniami nad związkami melodii pochodzących z Irmologionu Supraskiego z ich bizantyjskimi odpowiednikami. Jest założycielem i dyrygentem Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza.

Johann Wolfgang Niklaus jest śpiewakiem i aktorem, reżyserem i antropologiem, absolwentem Uniwersytetu Wiedeńskiego; urodzony w Monachium, wychowywał się w górach południowego Tyrolu, od trzydziestu lat mieszka i pracuje w Polsce. Jest współtwórcą Teatru Węgajty oraz twórcą i kierownikiem artystycznym Scholi Węgajty. Organizator wielu wypraw artystycznych i kulturoznawczych do enklaw kulturowych nie tylko w Polsce, autor i manager projektów kulturowych, autor tekstów publikowanych w pismach antropologicznych i kulturalnych.

Równoległe w dniach od 7 do 15 sierpnia 2014 będzie działała Pracownia ikony – prowadzona przez Grupę Agathos w składzie: Katarzyna Barszcz, Bartosz Bremer, Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Ewa Grześkiewicz i Julita Jaśkiewicz. W tym roku będą pracować nad ikonami Chrystusa Pantokratora (do ramion, osoby początkujące) oraz MB Orantki lub Archanioła (cało-postaciowa, dla kontynuujących drogę ikony). Zajęcia i zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym Wichrowe wzgórze (u Letycji Pietraszewskiej), na kolonii wsi Nowe Kawkowo.

Koszt warsztatu śpiewu bizantyjskiego i chorału gregoriańskiego: 150 zł/os,
Zgłoszenia prosimy przysyłać do 30 czerwca na adres: scholaw1@wp.pl
Info pod nr 89/512 94 71 lub 600 00 52 51- zajęcia w sali Ośrodka Teatralnego Węgajty.
Polecamy zakwaterowanie i wyżywienie w zaprzyjaźnionym gospodarstwie warmińskim, Eli i Rajmunda Gieryków we wsi Węgajty. Koszt całości 50 zł/dobę, w tym obiad 15 zł.


Organizatorzy: Stowarzyszenie Węgajty - zespół Schola Węgajty i Grupa Agathos. 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online