LABORATORIUM TRADYCJI SIERPIEŃ 2015 - warsztaty pisania ikon    (dodano 15.04.2015)
Schola Węgajty i Grupa Agathos zapraszają na
Laboratorium Tradycji 2015 - warsztaty dziedzictwa kulturowego
Miejsce: Nowe Kawkowo i Węgajty na Warmii, 25 km od Olsztyna.

Pracownia ikony - w dniach od 6 do 15 sierpnia 2015
Prowadzenie: Grupa Agathos - w tym roku chcemy zaproponować wprowadzenie w praktykę gruntowania i złocenia, z przykładami grawerunku na aureoli. Równolegle proponujemy prace nad wizerunkiem Chrystusa dla zaczynających swoja pierwsza ikonę, a dla bardziej zaawansowanych w pracy ikonografow - ikone wielo- lub dwu- postaciową. Gościnnie teologiczne komentarze i praktyczne wskazówki przygotuje dla nas Grzegorz Prokopiuk, ikonograf i teolog prawosławny z Supraśla.
Pracownia śpiewu liturgicznego - w dniach od 6 do 15 sierpnia 2015
Prowadzenie: chorał bizantyjski (Marcin Abijski) i chorał gregoriański (J. Wolfgang Niklaus)
W tym roku, kontynuując pracę z poprzednich lat, w ramach warsztatu przygotujemy chorał gregoriański do mszy na święto Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) oraz śpiewy bizantyjskie (maryjne) do obrzędu poświęcenia ikon według wschodniego formularza, a także Akatyst ku czci Bogarodzicy, z polskim tekstem autorstwa ks. Józefa Romana Maja. Melodie zaczerpnięte będą bezpośrednio z tradycji grecko - bizantyjskiej ale adaptowane przez Marcina Abijskiego do języka polskiego (Akatyst).
Schola Węgajty bezpośrednio po modlitwie Akatystu wykona średniowieczny łaciński dramat liturgiczne o Zwiastowaniu NMP „Ordo Annuntiatione”. Opracujemy również przykłady śpiewów starocerkiewno-słowiańskich z Irmologionu Supraskiego i hymn bizantyjski w języku greckim.


Na zakończenie warsztatów odbędą się prezentacje: wystawa i koncert z udziałem uczestników warsztatów. Prezentacje przybiorą formę święta miejsca ( w sali Teatru Węgajty i w kościele parafialnym w Nowym Kawkowie ) na święto Wniebowzięcia NMP znane jako święto Zaśnięcia Marii w tradycji prawosławnej, popularnie zwane u nas MB Zielnej. Warsztatom towarzyszyć będą wykłady przygotowane przez Grupę Agathos, Warmińska pracownię ikony i zaproszonych gości.
Szczegóły programowe będziemy sukcesywnie dosyłać gdy wyłonią się już grupy warsztatowe. Prosimy o zgłoszenia mailowe do 31 maja - grupa ikonografów nie powinna przekroczyć 15 osób, w tym część powinni stanowić goście przyjezdni, którzy zamieszkają na Wichrowym wzgórzu!
Prosimy chętnych, szczególnie osoby, które nie były jeszcze u nas na Letniej pracowni ikony o informacje o posiadanych umiejętnościach rękodzielniczych, zainteresowaniach lub przygotowaniu plastycznym i motywach wyboru warsztatów ikony.
Zgłoszenia trzeba będzie potwierdzić wpłaceniem zaliczki do 8 czerwca 2015, o czym poinformujemy z końcem miesiąca wyłonioną grupę warsztatową.
Koszt warsztatu ikonograficznego (9 dni): 600 zł/os, w tym oplata warsztatowa 450 + materiały 150 potrzebne do wykonania ikony. Koszty pobytowe (nocleg + 3 posiłki) w gospodarstwie agroturystycznym Wichrowe wzgórze (u Letycji Pietraszewskiej), na kolonii wsi Nowe Kawkowo: 900 zł/os (9 dni x 100 zł/dobę). Czyli 1500 zł pełny koszt, 800 zł dochodzący/dojeżdżający z obiadami lub 450 zł dochodzący uczestnicy z Warmińskiej pracowni ( ze swoimi materiałami + 90 zł deska ).
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: scholaw1@wp.pl do 31 maja, określając, który wariant jest wybierany.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonu: 600 005 253 i 600 005 251 .
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Węgajty- zespół Schola Węgajty.
Małgorzata Dżygadło-Niklaus, 7 kwietn
 
 
All rights reserved.  

Projekt i realizacja : proti - to be online