Ikony Matki Bożej

previous arrow
MATKA BOŻA GIATRISSA
Ikona Matki Bożej Czułej Giatrissa
MATKA BOŻA PANAGIA GIATRISSA 1

Ikona Matki Bożej Panagia Giatrissa (Uzdrowicielki) została napisana na zamówienie.

Tempera jajeczna na desce 30x40 cm.

MATKA BOŻA
Ikona Matki Bożej na prezent
MATKA BOŻA

Ikona Matki Bożej będącej pośredniczką wszelkich łask.

Tempera jajeczna na desce 25x30 cm.

MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 1
Ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 1

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy to jedna z tych ikon, które najczęściej piszę na zamówienie.

Tempera jajeczna na desce z kowczegiem, złocenie, 25 x 30 cm

DEDYKACJA
Dedykacja na ikonie Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Dedykacja na odwrocie ikony Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Tempera jajeczna na desce 30x40 cm.

MATKA BOŻA CZUŁA
IKONY WARSZAWA, IKONA MATKI BOSKIJ Z DZIECIĄTKIEM, CZUŁEJ Angelos Akotantos
MATKA BOŻA CZUŁA WG IKONY ANGELOSA AKOTANTOSA

Tempera jajeczna na desce 30x40 cm.

Matka Boża Czuła detal
Matka Boża Czuła Eleusa detal
MATKA BOŻA CZUŁA WG IKONY ANGELOSA AKOTANTOSA detal

CZUŁA SZKIC
MIKONA POSLINNIK
SZKIC DO IKONY MATKI BOŻEJ

Tempera jajeczna na desce 30x40 cm.

MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 2
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY ikona
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 2

Ikona ta została doceniona na międzynarodofym konkursie ikonograficznym. W 2019 r. dzięki niej znalazłam się w gronie zwycięzców konkursu. Był to to wybór organoizatora - wydawcy katalogu współczesnych ikon Divine Temple.

Tempera jajeczna na desce z kowczegiem, złocenie, 45x54 cm

MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 2 - detal
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 8 - detal
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 2- detal
MATKA BOŻA FATIMSKA 2
MATKA BOŻA FATIMSKA  IKONA
MATKA BOŻA FATIMSKA 2

Wizerunek Matki Bożej Fatimskiej wykonany w formie ikony tradycyjną techniką.

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 27x35 cm

MATKA BOŻA GIATRISSA 2
Ikona Matki Bożej Uzdrowicielki Panagia Giatrissa
MATKA BOŻA PANAGIA GIATRISSA 2

Ikona Matki Bożej zwanej Panagia Giatrissa, czyli Uzdrowicielki została napisana na zamówienie dla dziewczynki z okazji Pierwszej Komunii Świętej.

Tempera jajeczna na desce 17x21 cm.

KASPIEROWSKA IKONA MATKI BOŻEJ MIŁUJĄCEJ 1
Ikona Matka Boża Milująca
KASPIEROWSKA IKONA MATKI BOŻEJ MIŁUJĄCEJ 1

Na ikonie tej Matka Boża czule pochyla głowę ku Synowi. Jezus tuli się do Jej policzka. Ikona Matki Bożej Miłującej ukazuje nie tylko bliską więź matki z synem, ale także pełen miłości, łaskawości, współczucia i delikatności stosunek Boga do osoby modlącej się przed ikoną. Jest to jeden z najbardziej mistycznych typów ikon. Wyraża najgłębsze obcowanie duszy ludzkiej z Bogiem.
Pierwsze wzmianki o ikonie zwanej kaspierowską pochodzą z końca VI w. Wówczas to pewien Serb, który osiedlił się w guberni chersońskiej przywiózł ją z rumuńskiego Siedmiogrodu. Ikonę umieszczono we wsi Kaspierowka, jednak nigdy nie przebywała tam długo. Utrwaliła się tradycja corocznego przenoszenia jej do soboru Zaśnięcia Matki Bożej w Odessie, a następnie do dwóch innych miast. Ikona zasłynęła licznymi cudami. W latach wojny krymskiej w XVII w., gdy Odessa otoczona była przez flotę nieprzyjacielską, ikonę niesiono w procesji po ulicach miasta. Dzięki temu, jak wierzą mieszkańcy Odessy, miasto zostało nietknięte. Obecnie ikona znajduje się w soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Odessie

Tempera jajeczna na desce złocenie, 25 x 30 cm

MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 3
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY ikona
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 3

Tempera jajeczna na desce z kowczegiem, złocenie, 25x30 cm

KASPIEROWSKA IKONA MATKI BOŻEJ MIŁUJĄCEJ 2
IKONA NA CHRZEST
KASPIEROWSKA IKONA MATKI BOŻEJ MIŁUJĄCEJ 2

Na ikonie tej Matka Boża czule pochyla głowę ku Synowi. Jezus tuli się do Jej policzka. Ikona Matki Bożej Miłującej ukazuje nie tylko bliską więź matki z synem, ale także pełen miłości, łaskawości, współczucia i delikatności stosunek Boga do osoby modlącej się przed ikoną. Jest to jeden z najbardziej mistycznych typów ikon. Wyraża najgłębsze obcowanie duszy ludzkiej z Bogiem. Pierwsze wzmianki o ikonie zwanej kaspierowską pochodzą z końca VI w. Wówczas to pewien Serb, który osiedlił się w guberni chersońskiej przywiózł ją z rumuńskiego Siedmiogrodu. Ikonę umieszczono we wsi Kaspierowka, jednak nigdy nie przebywała tam długo. Utrwaliła się tradycja corocznego przenoszenia jej do soboru Zaśnięcia Matki Bożej w Odessie, a następnie do dwóch innych miast. Ikona zasłynęła licznymi cudami. W latach wojny krymskiej w XVII w., gdy Odessa otoczona była przez flotę nieprzyjacielską, ikonę niesiono w procesji po ulicach miasta. Dzięki temu, jak wierzą mieszkańcy Odessy, miasto zostało nietknięte. Obecnie ikona znajduje się w soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Odessie

Tempera jajeczna na desce z kowczegiem, złocenie, 17x21 cm

MATKA BOŻA MIŁUJĄCA WEDŁUG IKONY WŁODZIMIERSKIEJ 1
IKONA NA ŚUB
MATKA BOŻA MIŁUJĄCA WEDŁUG IKONY WŁODZIMIERSKIEJ 1

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 25x30 cm

MATKA BOŻA FATIMSKA 1
MATKA BOŻA FATIMSKA IKONA
MATKA BOŻA FATIMSKA 1

Matka Boża Fatimska - ikona napisana przeze mnie na 100-lecie objawień. Będzie peregrynować w Rosji,a następnie spocznie w kościele w tym kraju.
Więcej o tej ikonie przeczytasz na https://ikony.waw.pl/fatimska-ikona-matki-bozej/

MATKA BOŻA MIŁUJĄCA WEDŁUG IKONY WŁODZIMIERSKIEJ 2
ikona na rocznicę
MATKA BOŻA MIŁUJĄCA WEDŁUG IKONY WŁODZIMIERSKIEJ 2

Ikona inspirowana Włodzimierską ikoną pędzla Andrieja Rublowa

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 25x30 cm

MATKA BOŻA MIŁUJĄCA 1
MATKA BOŻA MIŁUJĄCA  ikona na prezent
MATKA BOŻA MIŁUJĄCA 1

Na ikonie tej Matka Boża czule pochyla głowę ku Synowi. Jezus obejmuje Maryję za szyję i tuli policzek do Jej policzka. Przedstawienie to ukazuje nie tylko bliską więź Matki z Synem, ale także pełen miłości, łaskawości, współczucia i delikatności stosunek Boga do osoby modlącej się przed ikoną. Jest to jeden z najbardziej mistycznych typów ikon. Wyraża najgłębsze obcowanie duszy ludzkiej z Bogiem. Ikona wykonana według współczesnej ikony rosyjskiej.

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 17x21 cm

KASPIEROWSKA IKONA MATKI BOŻEJ MIŁUJĄCEJ 3
KASPIEROWSKA IKONA MATKI BOŻEJ MIŁUJĄCEJ
KASPIEROWSKA IKONA MATKI BOŻEJ MIŁUJĄCEJ 5

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 17x21 cm

IKONA MATKI BOŻEJ "JA JESTEM Z WAMI"
IKONA MATKI BOŻEJ "JA JESTEM Z WAMI"
IKONA MATKI BOŻEJ "JA JESTEM Z WAMI"

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 30x40 cm.

MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA 1
MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA  ikona
MATKA BOŻA GIATRISSA 3

Tempera jajeczna na desce 30x40 cm.

MATKA BOŻA TUCHOWSKA
MATKA BOŻA TUCHOWSKA
MATKA BOŻA TUCHOWSKA

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 25x30 cm

MATKA BOŻA POCIESZENIA Z ŁAZÓWKA
MATKA BOŻA POCIESZENIA Z ŁAZÓWKA
MATKA BOŻA POCIESZENIA Z ŁAZÓWKA

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 26 x 34 cm

MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIłOŚCI
MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIłOŚCI
MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIłOŚCI

Tempera jajeczna na desce, złocenie, 12x15 cm.

MATKA BOŻA ŁASKAWA Z KRZESZOWA
MATKA BOŻA ŁASKAWA Z KRZESZOWA
MATKA BOŻA GIATRISSA 3

Tempera jajeczna na desce 30x40 cm.

MATKA BOŻA GIATRISSA
MATKA BOŻA
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 1
DEDYKACJA
IKONY NA ZAMÓWIENIE
Matka Boża Czuła detal
IKONA PODLINNIK
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  ikona
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 8 - detal
MATKA BOSKA FATIMSKA  IKONA
ikona matki bożej  na zamówienie na komunię
IKONA NA KOMUNIĘ
MATKA BOSKA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  ikona DLA NOWOŻEŃCÓW
KONA NA CHRZEST
IKONA NA ŚLUB
MATKA BOŻA FATIMSKA IKONA
ikona na rocznicę
MATKA BOŻA MIŁUJĄCA  ikona
matka boża czuła ikona
IKONA MATKI BOŻEJ "JA JESTEM Z WAMI"
MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA  ikona
MATKA BOŻA TUCHOWSKA
MATKA BOŻA POCIESZENIA Z ŁAZÓWKA
MATKA BOŻA PIĘKNEJ MIłOŚCI
MATKA BOŻA ŁASKAWA Z KRZESZOWA
previous arrow
next arrow
next arrow