Warsztaty ikonograficzne

Jestem nauczycielem ikonografii z wieloletnim doświadczeniem (od 2011 roku prowadzę warsztaty malowania ikon w warszawskim Centrum Artystycznym Sztukarnia,). Opracowałam własny system kształcenia w tej dziedzinie. Charakteryzuje się on spójnością, stopniowaniem trudności, tzn. bazowaniem na wcześniej nabytych umiejętnościach i wiedzy oraz dużą indywidualizacją pracy.

Warsztaty pisania ikon

Zapraszam na warsztaty pisania ikon tradycyjną, średniowieczną techniką tempery jajecznej.

Kursy ikonograficzne prowadzę zarówno stacjonarnie – w Warszawie, jak i wyjazdowo w kilku innych miejscach Polski, w tym także wakacyjne i sylwestrowe warsztaty malowania ikon.

Warsztaty pisania ikon
Warsztaty malowania ikon

Zajęcia skierowane są zarówno do osób mających doświadczenie w malowaniu ikon, jak i do tych, które ostatni raz trzymały pędzel w szkole podstawowej.

Wszyscy, bez względu na ewentualny stopień zaawansowania w innych miejscach, zaczynają od ikony Chrystusa Pantokratora. Jednak tempo, sposób prowadzenia oraz poziom trudności, dostosowuję do potrzeb i możliwości konkretnych uczestników. Każdy znajdzie na tych zajęciach odpowiednie dla siebie miejsce. Indywidualizacja zajęć jest mi bliska, gdyż przez wiele lat pracowałam zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i wybitnie zdolnymi.

Pracę nad ikoną zaczynamy od rysunku. Przed przystąpieniem do tego etapu dokładnie omawiam geometrię ikony i prowadzę uczniów krok po kroku, cały czas czuwając nad ich szkicem. Ten szkic zostanie później przeniesiony na deskę. Rozpoczęcie pracy farbami na drewnianym podobraziu poprzedzone jest omówieniem każdej fazy oraz wprawkami.

Warsztatom pisania ikon towarzyszą wykłady i prelekcje mające na celu poznanie historii i teologii ikony oraz ukazanie piękna klasycznej ikony bizantyjskiej.

Zapraszam do obejrzenia galerii moich ikon (jest to ważne przy wyborze nauczyciela, żeby wiedzieć jak sam maluje ten, kto będzie Was prowadził), zdjęć z kursów pisania ikon wraz z pracami uczestników oraz do zapoznania się z kalendarium warsztatów ikonograficznych.