Wystawa ikon w Galerii Krużganek w Centrum Kultury Dobre Miejsce w Warszawie 9 – 29.12.2012

Ikony w Dobrym Miejscu

9 grudnia 2012 r. w Galerii Krużganek w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” ul. Dewajtis 3, na warszawskich Bielanach miał miejsce wernisaż wystawy ikon moich i Grupy Agathos zatytulowanej „Ikony w Dobrym Miwjscu”

 Msza, śpiew i opowieść

Spotkaliśmy się po Mszy św. sprawowanej w pobliskim kościele pokamedulskim Najświętszej Marii Panny. Wernisaż uświetnił wschodni śpiew liturgiczny w wykonaniu Roberta Pożarskiego, kantora kościoła pokamedulskiego na Bielanach i Wolfganga Niklausa ze Scholi Teatru Węgajty. W świat ikony wprowadziła nas także opowieść o wizerunku „nie ręką ludzką uczynionym” w wykonaniu Małgorzaty Litwinowicz z warszawskiej Studni Opowieści.