Ikony w kaplicy adoracji Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie – od 09.2014

Dwie ikony – Chrystusa Pantokratora i Matki Bożej Hodegetrii – zostały umieszczone w Kaplicy Adoracji Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy na Starym Mieście.
Ikony te są wynikiem wspólnej pracy członków Grupy Agathos (a więc i mojej).
Należą do tzw. ikon namiestnych. Takie wizerunki zajmują centralne miejsce po obu stronach Królewskich Wrót, w przegrodzie ołtarzowej zwanej ikonostasem w świątyni wschodniej. W razie braku ikonostasu mogą same stanowić przegrodę ołtarzową potrzebną do sprawowania liturgii bizantyjskiej.
Jednak chcę zaznaczyć, że najstarsze ikony powstały przed podziałem chrześcijaństwa. I choć później najpełniej przetrwały w kościele wschodnim, to stanowią nasze wspólne dziedzictwo.
Piświęcenia ikon dokonał o. Aleksander Jacyniak SJ.
Umieszczenie ikon w tak wyjątkowym miejscu to dla mnie wielka radość.
Fot. Bartosz Bremer.