Poświęcenie ikon wykonanych na warsztatach w Sztukarni w Warszawie – 09.2014

W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy odbyło się we wrześniu święcenie ikon, które powstały na warsztatach w Sztukarni. Obrzędu dokonał o. Aleksander Jacyniak SJ.