Sympozjon „Prolog – Cresta” 2016

SYMPOZJON „PROLOG – CRESTA 2016”, zorganizowany przez Scholę Węgajty w Bielsku Podlaskim, było to czterodniowe spotkanie wokół święta Opieki Bogarodzicy (Pokrow) i Romana Melodosa, przypadającego na dzień 14 października, poprzedzone warsztatami ikonograficznymi i śpiewu liturgicznego, z udziałem gości z Serbii i Macedonii.

Wzięłam udział w nim pracując wraz z innymi ikonografami nad ikoną Romana Melodosa.

Prezentowałam też ikonę na wystawie w Muzeum w Bielsku Podlaskim, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Zajęcia odbywały się w Policealnym Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim. Dzięki temu, że w tym samym budynku śpiewacy pracowali nad Kontakionem „O nawróconej”, miało miejsce to, co jest dla mnie tak ważne – przenikanie się malarstwa i muzyki bizantyjskiej. Z warsztatowymi ikonami Romana Melodosa poszliśmy w procesji wokół prawosławnej cerkwi Opieki Matki Bożej. Procesji przewodził zwierzchnik Polskiej Cerkwi