Warsztaty i wystawa ikon w Świętej Lipce – 07.2020

Warsztaty w Świetej Lipce „Korzenie Sztuki Sakralnej” odbyły się w dn. 4-12 lipca. Rozpoczęła je Msza św. z procesją wokół bazyliki. Ponieśliśmy w niej ikony.

Rozpoczęciu warsztatów towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw ikon w świetolipskim Muzeum. Pierwsza z nich to wystawa „Nowa ikona” będąca owocem pracy ikonografów na międzynarodowych warsztatach w Nowicy. Jest to jeden z dwu nurtów obecnych dziś w ikonografii – ikona poszukująca środków wyrazu we współczesnym malarstwie. Drugi nurt to ikona klasyczna, bazująca na studiowaniu prac najlepszych mistrzów bizantyjskich.

Tę drugą drogę, drogę ikony klasycznej, prezentaowała wystawa ikon pisanych moją ręką.

W Świętej Lipce odwiedziła nas telewizja. Powstały dwa programy.

Pierwszy o wystawie wystawie ikon, z drugi o naszych warsztatach malowania ikon

 

 

Warsztatom towarzyszyły konferencje o. Aleksandra Jacyniaka SJ

– proboszcza świętolipskiej parafii i kustosza Sanktuarium oraz – w ramach zajęć fakultatywnych – fascynujący wykład dr Andrzeja Zykubka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o chimerach ludzkich.
Obrzędowi poświęcenia ikon przewodniczył o. Aleksander Jacyniak SJ – proboszcz świętolipskiej parafii i kustosz Sanktuarium. Homilię wygłosił ceniony rekolekcjonista i terapeuta o. Józef Augustyn SJ