Warsztaty pisania ikon Laboratorium Tradycji 08.2017

Tak jak w poprzednich latach zajęcia warsztatowe równolegle  odbywały się w Pracowni Ikony i Pracowni Śpiewu Liturgicznego. Chcieliśmy, aby działały one blisko siebie, a efekty ich pracy przenikały się, by tak jak niegdyś, malarstwo i śpiew stanowiły całość doświadczenia sacrum.

W ramach projektu udaliśmy się do cerkwii greckokatolickiej w Górowie Iławieckim.

Jest to oryginalna i piękna cerkiew wymalowana przez Jerzego Nowosielskiego. Wysłuchaliśmy tam śpiewu przygotowanego przez Scholę Węgajty i uczestników warsztatów. 

W cerkwi, jak i w Ośrodku Teatru Węgajty, mogliśmy wysłuchać prelekcji zaproszonych gości – historyka Jerzego Niecio i lwowskiego śpiewaka Andrija Szkrabiuka.