Warsztaty pisania ikon Laboratorium Tradycji 08.2022

W sierpniu po raz kolejny współprowadziłam z Małgorzatą Dżygadło-Niklaus i Bartoszem Bremerem warsztaty malowania ikon na Warmii w ramach Laboratorium Tradycji.  

Warsztaty malarskie przenikały się z zajęciami śpiewu bizantyjskiego i gregoriańskiego.

Ikony poświęcone zostały po Liturgii w cerkwi greckokatolickiej w Olsztynie.

Obrzęd uświatnił śpiew Scholi.