Wystawa ikon Grupy Agathos Centrum Kultury Raszyn luty 2018

 W lutym gościłam wraz z Grupą Agathos w CK Raszyn. Podczas wernisażu zaprezentowałam się pokaz, ukazująy proces powstawania ikony oraz wygłosiłam prelekcję. Po wernisażu  w Sali Widowiskowej odbył się Koncert Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS.

24 lutego Galeria Q Centrum Kultury Raszyn Al. Krakowska 29A 

Wystawa była częścią konferencji „Teatr staropolski a kultura współczesna”. 

Organizator wystawy: Grupa Agathos Organizatorzy konferencji: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Instytut Papieża Jana Pawła II.