Wystawa „Ikona – wspólne dziedzictwo” 24.04-05.2013

Wystawa zatytułowana „Ikona – Wspólne dziedzictwo” rozpoczęła się 14 kwietnia 2013 r. w kościele św. Marcina przy ul Piwnej na warszawskiej Starówce. Wernisaż uświetnił śpiew liturgiczny okresu wielkanocnego w wykonaniu wokalistów Scholi Teatru Węgajty. Ikony wspaniale współgrały z ascetycznym wnętrzem kościoła. Przy wejściu do kaplicy św. Franciszka stanął krzyż z San Damiano.

Wystawa była częścią konferencji „Teatr staropolski a kultura współczesna”. 

Organizator wystawy: Grupa Agathos Organizatorzy konferencji: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Instytut Papieża Jana Pawła II.