Wystawa w Fabryce Sztuk w Tczewie 6 sierpnia – 20 września 2014

Na wystawie zatytułowanej „Światłość pędzlem rozpisana” w Fabryce Sztuki w Tczewie nasza Pracownia Ikonograficzna Grupa Agathos prezentowała ikony wraz z dwiema innymi pracowniami: Sióstr Karmelitek Bosych ze Spręcowa i będącycą „naszym dzieckiem” Pracownią Warmińską z Nowego Kawkowa.

 

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniam.

Organizatorom dziękujemy za serdecznie przyjęcie, a przybyłym i odwiedzającym wystawę za obecność