Fatimska ikona Matki Bożej cz. 2

mar 3, 2024 | Blog, Czytanie ikon, W pracowni

– wizerunek z Doniecka.

W poprzednim wpisie przedstawiłam historię powstania i symbolikę pierwszej ikony Matki Boskiej Fatimskiej, która powstała w Petersuburgu.

Ikona Matki Bożej Fatimskiej z Doniecka to drugi z pierwowzorów tego przedstawienia.

Jej zamysł zrodził się w sercu ukraińskiego księdza greckokatolickiego.

Historia narodzin idei namalowania ikony

Pewien Greckokatolicki ksiądz z Doniecka, w czasie odprawiania Mszy Świętej  13 maja 2010 roku, miał silne odczucie, że ikona ta powinna zostać namalowana dla Ukrainy. W tym dniu Ojciec Święty Benedykt XVI udał się z pielgrzymką do Fatimy.

Ojciec usłyszał w sercu że „należy namalować Fatimską ikonę Bogurodzicy, którą zwą także „W Tobie jedność”, poświęcić ją w Fatimie oraz w tych miejscach, gdzie były objawienia Bogurodzicy, poprosić Ojca Świętego o poświęcenie ikony a potem nosić ją po Ukrainie dla błogosławieństwa oraz uświęcenia ziemi naszej i narodu Bożego”.

Duchowny uznał, że rozmyślanie podczas Mszy nad czymś innym niż sama Liturgia jest niewłaściwe i odłożył temat na później. Po wyjściu z cerkwi czekało na niego sporo obowiązków, tak, że zapomniał o pomyśle. Dopiero wieczorem, gdy przeglądał prasę, zorientował się, że tego dnia był 13 maja, a więc rocznica objawień fatimskich.

Ksiądz dużo modlił się i rozmyślał na ten temat, radził się innych duchownych, przedstawił też sprawę biskupowi. W wyniku tego przyjął te ideę jako osobiste objawienie. Modlił się gorliwie do Matki Bożej o pomoc w realizacji zadania.

Powstanie Maryjnego Centrum Najświętszej Bogurodzicy Fatimskiej w Doniecku pobłogosławił egzarcha Doniecko-Charkowski. Powiedział on, że ta ikona powinna stać się główną świętością Sanktuarium. Zadecydowano, że na ołtarzu głównym wspomnianego Centrum codziennie będą sprawowane dwie Eucharystie: w obrządku wschodnim i zachodnim – jako symbol jedności w Kościele Katolickim.

Wybór ikonografa i praca nad ikoną

W sierpniu 2010 r. po modlitwie do Matki Bożej odbyło się losowanie ikonografa, któremu zostanie powierzone zadanie namalowania ikony. Brało w nim udział pięciu kandydatów. Los padł na Hannę Bojko.

Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy, modlitwy (przed każdą Mszą Świętą odmawiano Litanią do Bogurodzicy Fatimskiej) oraz prace nad ikoną.

W listopadzie ikona została ukończona. Przebyła długą drogę z Użgorodu, gdzie mieszkała wylosowana ikonografka, do Doniecka.

Ikona Hanny Bojko, która została napisana do cerkwi w Doniecku (2010)

Poniżej kolejna ikona, także z Doniecka. Ta znacznie bardziej mi się podoba i właśnie ta wersja była dla mnie punktem wyjścia do mojej interpretacji wizerunku.

Matka Boska Fatimska
Matka Boska Fatimska – wizerunek z Doniecka

Pamiętne wydarzenie

12 grudnia 2010 roku, w przeddzień święta św. Andrzeja Apostoła – patrona parafii miało miejsce pamiętne wydarzenia. Ikona odbiła się na szkle, w które dla ochrony oprawiona była ikona. Można by uznać to za działanie związane z jakąś reakcja chemiczną, jednak w miejscu, gdzie na piersi Maryi na ikonie widnieje napis „serce” w języku starocerkiewnosłowiańskim – widnieje symbol ludzkiego serca.

Dalsze dzieje ikony

Dalsze dzieje ikony wspaniale wpisują się w jej przesłanie zawarte w słowach „W Tobie jedność”

  • W grudniu 2010 r. ikona została uroczyście poświęcona jednocześnie przez dwóch biskupów – rzymskokatolickiego i grackokatolickiego, na znak jedności w kościele katolickim.
  • W 2011 roku odbyła się pielgrzymka ikony do Ziemi Świętej – do wszystkich miejsc związanych z życiem Maryi.
  •  W lutym 2012 roku Jego Świątobliwość Bartłomiej I, Arcybiskup Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarcha Ekumeniczny przyjął na audiencji Patriarchę Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, która przybyła tu z Ikoną Fatimską „W Tobie Jedność”. Arcybiskup przekazał błogosławieństwo dla wszystkich chrześcijan czczących Matkę Bożą. Jego Świątobliwość modlił się przed ikoną i zapewnił, że jedność chrześcijan zajmuje szczególne miejsce w jego sercu i modlitwach.

Ikona Fatimska w Częstochowie

Ikona Matki Bożej Fatimskiej przebywała także w Polsce. Ważne wydarzenie miało miejsce w Częstochowie. 16 marca 2013 r. Odprawiono uroczystą liturgię przed wizerunkami Matki Boskiej Częstochowskiej i Fatimskiej ikony Matki Boskiej. Mszę koncelebrowali  arcybiskup i metropolita Częstochowy Wacław Depo oraz Egzarch Doniecko-Charkowski biskup Stefan. Po nabożeństwie miał miejsce  tzw.  „święty pocałunek”: ikonę Fatimską podczas modlitw zbliżono do ikony Częstochowskiej aby ją poświęcić oraz pobłogosławić.

Fatimska ikona Matki Bożej wg wizerunku z Doniecka napisana moją ręką

W oparciu o wizerunek z Doniecka namalowałam własną interpretację ikony Matki Boskiej Fatimskiej.

We wpisie o pierwszej tago typu ikonie, która znajduje się w Petersburgu, pokazałam Ikonę Fatimską mojego pędzla, do której wzorem dla mnie była właśnie tamta ikona. Ciekawa jestem, która z nich bardziej do Ciebie przemawia?

Ikona Matki Bożej Fatimskiej napisana moją ręką