Pieśń ks. Romana Narytnyka na zakończenie warsztatów pisania ikon w Bydgoszczy (02.2021).

sty 18, 2023 | Blog, x Pozostałe

Ksiądz Roman Narytnyk jest pierwszym proboszczem greckokatolickim w Bydgoszczy.

Do Polski przyjechał z Iwano-Frankowska na Ukrainie.

Poznaliśmy się na prowadzonych przeze mnie warsztatach malowania ikon, których był uczestnikiem.

Razem z księdzem rzymskokatolickim koncelebrował codzienną liturgię.

Zajęcia ikonograficzne zakończył uroczysty Obrzęd Poświęcenia Ikon. Po nim ksiądz zaśpiewał piękną pieśń, której nauczył go jego ojciec, również ksiądz, a także śpiewak.

Posłuchajcie 🙂

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tego kursu ikonograficznego.

Możecie tam zobaczyć, jaką piękną ikonę Chrystusa Pantokratora napisał ksiądz Roman.

https://ikony.waw.pl/project/warsztaty-pisania-ikon-bydgoszcz-20-28-lutego-2021/