Ksiądz Roman Narytnyk jest pierwszym proboszczem greckokatolickim w Bydgoszczy. Do Polski przyjechał z Iwano-Frankowska na...